AASZ voor deskundig advies over arbeidsrecht en arbeidsongeschiktheid. U krijgt snel inzicht in de juridische mogelijkheden en de risico’s en de beste aanpak.

Ontslag op staande voet

Of uw ontslag op staande voet juridisch geldig is, is niet altijd eenvoudig te bepalen.

De details maken het verschil – ook voor de financiële consequenties.

Doe de test, dan weet u direct of het zinvol is om uw ontslag aan te vechten.

 

Women discussing issue

Reorganisatie en ontslagaanvraag UWV: hoge succesratio’s!

AASZ adviseert over reorganisaties en helpt u bij het indienen van ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid bij UWV. Of voert verweer tegen het ontslag. Van de door AASZ ingediende ontslagaanvragen is in 95% van de gevallen een ontslagvergunning verleend.

Disfunctioneren

  • Heeft u een werknemer die de kantjes er vanaf loopt?
  • Wil uw werkgever u ontslaan omdat u uw werk niet goed doet?

Disfunctioneren is een reden voor ontslag. De rechter zal de arbeidsovereenkomst ontbinden wanneer het disfunctioneren uit het dossier blijkt. 

Wilt u meer informatie over de dossieropbouw bij disfunctioneren?

Lees meer over….Disfunctioneren

Concurrentiebeding

Wilt u een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd opnemen? Ga dan zorgvuldig te werk. De wet heeft als hoofdregel dat in een contract voor bepaalde tijd geen plaats is voor een concurrentiebeding. Tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen dit noodzakelijk maken.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Meldt uw werknemer zich ziek, terwijl hij wel kan feesten en sporten? Betaalt u ten onrechte het loon bij ziekte door? Is een loonstop mogelijk? 

AASZ weet het antwoord.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek >>

Overige diensten

Gavel

WIA, ZW & WW

Het sociale zekerheidsrecht is complex. AASZ staat u bij in bezwaar en beroep tegen UWV-beslissingen.

Gavel

Studiekostenbeding

Einde dienstverband = terugbetalen studiekosten? Niet altijd!

Gavel

Ontslagvergoeding

Einde dienstverband = een ontslagvergoeding? Vaak wel, maar niet altijd.

Gavel

Loonstop

Is uw werknemer arbeidsongeschikt en werkt hij of zij niet mee aan de re-integratie? Een loonstop is soms noodzakelijk.