Onverwijld opzeggen bij ontslag op staande voet

Onverwijld opzeggen betekent dat de werkgever heel snel tot ontslag moet overgaan. Bijvoorbeeld binnen drie dagen na het incident dat plaatsvond.

De werkgever mag wel eerst onderzoeken of het gedrag voldoende ernstig is om iemand op staande voet te ontslaan. Wacht de werkgever echter te lang, dan kan dit betekenen dat het ontslag niet rechtsgeldig is.

Onverwijld mededelen van de reden

De ontslagreden moet tegelijk met het ontslag op staande voet worden meegedeeld. De reden voor ontslag kan niet later worden gewijzigd.

Het moet ook een dringende reden zijn. Niet alleen in de optiek van de werkgever, ook in juridisch opzicht. Anders is een ontslag op staande voet niet nodig, en moet de werkgever de procedure volgen voor een normaal ontslag.