Voor een ontslag op staande voet is het vereist dat er een zogenaamde dringende reden is. De werkgever moet een goede reden hebben om het ontslag direct te laten ingaan.

Volgens de wet zijn dringende redenen:

 • als u een vals of vervalst getuigschrift (diploma) verstrekt
 • als u opzettelijk valse inlichtingen geeft over de manier waarop de vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd
 • als u hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke opdrachten van uw werkgever
 • als u de plichten uit de arbeidsovereenkomst op grove wijze niet nakomt
 • als u door opzet of roekeloosheid uw werk niet meer kunt doen
 • als u in ernstige mate ongeschikt bent voor uw functie
 • als u opzettelijk, of ondanks waarschuwing, roekeloos omgaat met de spullen van de werkgever
 • als u opzettelijk, of ondanks waarschuwing, roekeloos uzelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt
 • als u dronken of ander liederlijk gedrag vertoont na een waarschuwing
 • als u vanwege diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven het vertrouwen van de werkgever onwaardig bent geworden
 • als u uw werkgever of diens familieleden mishandelt
 • als u uw werkgever (of diens familieleden of huisgenoten) overhaalt tot illegale activiteiten
 • als u bedrijfsgeheimen openbaar maakt

Let op: de werkgever mag de reden voor ontslag later niet wijzigen.

Deze dringende reden moet de werkgever onverwijld meedelen: tegelijk met het ontslag het ontslag op staande voet.