Dit is een voorbeeldbrief om te protesteren tegen uw ontslag op staande voet. Stuur deze brief altijd!

Stuur deze brief ook als u denkt dat het ontslag op staande voet misschien terecht is.
Het maakt het makkelijker om later nog loon of een ww-uitkering te krijgen.

Verstuur hem aangetekend en per gewone post.

 

VERSTUURD PER AANGETEKENDE en PER GEWONE POST

Afzender

[Uw naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]

Aan

[Bedrijfsnaam]
Ter attentie van: [Naam]
[Adres]
[Postcode en plaats]

Onderwerp: Bezwaar tegen ontslag op staande voet

[Woonplaats, datum]

Geachte heer / mevrouw [Naam],

Op [datum ontslag] heeft u mij op staande voet ontslagen. Met dit ontslag ga ik niet akkoord. [Voeg toe: een uitleg waarom u niet akkoord gaat met het ontslag].

Ik ben bereid en op eerste afroep beschikbaar om mijn werkzaamheden te hervatten.  Daarnaast maak ik aanspraak om mijn salaris.

Wilt u mij binnen vijf dagen laten weten of u tot betaling van mijn loon overgaat? Als is mijn loon niet ontvang, zal ik juridische hulp inschakelen. De kosten daarvan worden op u verhaald.

Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt, verstuur ik de brief per aangetekende post en per gewone post.

Met vriendelijke groet,

[Uw naam]

[uw adres]
[uw telefoonnummer]
[uw e-mailadres]

Bijlagen: [voeg eventueel documenten toe om aan te tonen dat u onterecht bent ontslagen]