Nieuws

Uitbesteden werkzaamheden aan vrijwilligers na ontslag; mag dat?

In twee uitspraken oordelen kantonrechters over de vraag of sprake is van verdringing van werknemers door vrijwilligers. In beide zaken speelde de vraag of vrijwilligers na het ontslag van een werknemer ingezet mochten worden om (een deel van) de taken van de werknemer over te nemen. In het ene geval oordeelde de kantonrechter dat vrijwilligers …

Uitbesteden werkzaamheden aan vrijwilligers na ontslag; mag dat? Lees verder »

Ontslag wegens disfunctioneren in het bijzonder onderwijs

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2015 is het nodige veranderd rond ontslag in het bijzonder onderwijs. Daar waar docenten in het bijzonder onderwijs eerder waren uitgezonderd van de preventieve ontslagtoets door UWV of de kantonrechter, zijn zij dat nu niet meer. Wat betekent dit voor scholen die …

Ontslag wegens disfunctioneren in het bijzonder onderwijs Lees verder »

Half uurtje internetten onder werktijd: ontslag op staande voet

Half uurtje internetten onder werktijd: ontslag op staande voet! Internetten is een leuk tijdverdrijf, maar werknemer pas op! De baas is meestal niet blij met privégebruik van internet onder werktijd. Daar kwam een Amsterdamse winkelmedewerkster onlangs achter. Zij werd op staande voet ontslagen omdat zij tijdens werktijd een half uurtje aan het internetten was. Kantonrechter: …

Half uurtje internetten onder werktijd: ontslag op staande voet Lees verder »

Scroll naar top